Search results

 1. Výskum beztavivového spájkovania kovokeramického kompozitu
  Kostolný Igor ; 063000  Koleňák Roman ; 063700 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 24.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Degree program : D-STAM . - 135 príloha

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132573
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book