Search results

 1. Návrh opatrení pre zefektívnenie systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
  Galovičová Jana ; M  Pokorná Erika (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management education vzdelávanie metódy vzdelávania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71141
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrhy opatrení na zlepšenie využívania marketingového mixu v podniku KOVODRUŽSTVO
  Pokorná Erika ; M4000  Marettová Mária (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  marketingový mix produkt cena distribúcia marketingová komunikácia marketing mix product price promotion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53026
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book