Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu97156 dbp^"
 1. Zostrojenie jednoduchej meteorologickej stanice s bezdrôtovým prenosom údajov
  Bachár Lukáš ; 010160  Valent Peter ; 010160 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 16.06.2020 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143831
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Metódy stanovenia priemerného úhrnu zrážok na povodí
  Hlivák Dominik ; 010160  Valent Peter ; 010160 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 11.06.2019 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145415
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Porovnanie metód stanovenia základného odtoku na vybranom povodí
  Bulík Maroš ; 010160  Valent Peter ; 010160 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124251
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Spracovanie máp zrážkových úhrnov pre potreby predpovedania prietokov
  Ferenčík Peter ; 010160  Valent Peter ; 010160 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98490
  bakalárska práca
  book

  book