Search results

 1. Dosiahnuteľnosť Petriho siete
  Matula Martin ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 39 s
  Aplikovaná informatika Petriho siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50006
  bakalárska práca
  book

  book