Search results

 1. Vplyv prúdového rázu blokového transformátora pri spínaní na paralelné alebo elektricky blízke transformátory : dát. obhaj. 26.8.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Heretík Pavol ; 032000  Beláň Anton (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 26.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-EE . - 156 s., príl., AUTOREF. 2015, 24 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100338
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book