Search results

 1. Posúdenie vplyvu vypúšťania odpadových vôd na kvalitu vody vo vybranom úseku rieky Hron
  Turzová Beáta ; V280  Mahríková Ivana (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering river Hron teplota rieka Hron temperature
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76345
  bakalárska práca
  book

  book