Search results

 1. Problematika vplyvu hladiny podzemnej vody na stokovú sieť
  Molnárová Lenka ; V280  Turzová Beáta ; V280 Stanko Štefan ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.328-335
  groundwater level hladina podzemných vôd infiltrácia infiltration sewer network stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Možnosti decentralizovaného zneškodňovania odpadových vôd
  Turzová Beáta ; V280 
  Ekológia a environmentalistika : . s.113-121
  domestic waste water treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadová voda pollution waste water znečistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Monitorovanie vypúšťania odpadových vôd z domových čistiarní
  Turzová Beáta ; V280 
  VODA 2013. : . s.89-97
  domestic waste water treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadová voda pollution waste water znečistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Vplyv centralizovaného odvádzania dažďových vôd na mikroregión
  Turzová Beáta ; V280  Molnárová Lenka ; V280
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.313-319
  dažďová kanalizácia groundwater level hladina podzemných vôd infiltrácia infiltration storm sewer
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Decentralizované zneškodňovanie odpadových vôd - DČOV
  Turzová Beáta ; V280 
  Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : . s.233-241
  domestic waste water treatment plant domová čistiareň odpadových vôd odpadová voda pollutants wastewater znečistenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article