Search results

 1. Návrh algoritmov neuro-evolúcie
  Sárközy Alexander ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149518
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Neuro-evolúcia
  Horný Lukáš ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 70 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CF9E62B1F4156FE3B92A0384D7C8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Neuro-evolúcia autonómneho automobilu
  Horka Adam ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 57 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F29BEC4F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh a overenie metód neuroevolúcie
  Forintová Jana ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 58 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F29BEC7F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Riadenie mobilného robota pomocou neuro-evolúcie
  Szabó Viktor ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 40 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CF9E62B1F4156FE3B62B0884D7C8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Neuroevolúcia riadenia mobilných agentov
  Chylík Marko ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 76 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9DA85197B1CEB&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Evolúcia umelého života
  Kustra Martin ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBC649EF1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Neuroevolúcia riadenia dynamických systémov
  Móder Matej ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 41 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9D784137B1CEB&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh trajektórií pre robot Tinkerkit Braccio v prostredí Matlab
  Kostúr Samuel ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 59 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCA4CED1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Abnormality detection and machine fault prevention using artificial neural networks
  Szalay Igor ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 32 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147658
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book