Search results

 1. Návrh modelu evolúcie mozgového konektómu
  Kenický Ivan ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158653
  diplomová práca
  book

  book

 2. Generovanie obrazu ľudskej tváre umelou neurónovou sieťou
  Ubreži Samuel ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK . - 58 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040314EB131BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh metodiky optimálneho plánovania pracovných činností
  Rences Tomáš ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 66 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144466
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Evolúcia umelého života
  Hvozdík Milan ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 68 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144171
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Návrh riadenia na báze evolučných algoritmov
  Petluš Adam ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 67 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143742
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Neuro-riadenie
  Husár Adam ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 10.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 49 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143739
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Adaptívne paralelné genetické algoritmy
  Banásová Dominika ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 58 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137576
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Evolúcia umelého života
  Ondovčík Peter ; 035000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 15.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 60 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136639
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Návrh štruktúry neuro-regulátora
  Komorowski Tomáš ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 46 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139332
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Bio-inšpirované optimalizačné algoritmy
  Zlocha Andrej ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 49 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137624
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book