Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu9876 ddz^"
 1. Využitie evolučných algoritmov pri modelovaní ontogenézy rétorických a syntaktických štruktúr : dát. obhajoby 5.9.2016, č. ved. odboru 9-2-7
  Hromada Daniel ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; 05.09.2016 ; 9.2.7. kybernetika ; D-KYB . - 103 s., AUTOREF. 2016, 18 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94330
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Návrh evolučných algoritmov pre riadenie procesov : dát. obhajoby 24.8.2016, č. ved. odboru 9-2-7
  Kadlic Branislav ; 031000  Sekaj Ivan ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; 24.08.2016 ; 9.2.7. kybernetika ; D-KYB . - 89 s., AUTOREF. 2016, 26 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71433
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Návrh optimalizačných algoritmov na báze simulovania kolónií mravcov : Dát. obhaj.: 1.4.2015
  Cíba Matej ; E011  Sekaj Ivan (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; 01.04.2015 ; 95

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112723
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Riešenie dopravných úloh pomocou algoritmov
  Ruf Axel ; 031000  Sekaj Ivan (Thesis advisor)
  2014
  FEI ; 23.06.2014 ; 95

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=114832
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 5. Riešenie zložitých problémov pomocou evolučných výpočtových metód : dát. obhaj. 26.8.2013, č. ved. odb. 9-2-7
  Linder Marek ; E010  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 106 s
  kybernetika Cybernetics grid
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81803
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Optimal Control for Nonlinear Systems : dát. obhaj. 31.5.2013, č. ved. odb. 5-2-14
  Taraba Peter ; E260  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 96 s AUTOREF. 2013, 25 s.
  Automation and Control mesh optimal control
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56077
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Návrh evolučných algoritmov : čís. ved. odb. 9.2.7, dát. obhaj. 18.5.2011
  Oravec Michal ; E010  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 109 s
  kybernetika algoritmus výpočtu
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Automatická syntéza štruktúry riadenia pomocou genetického programovania : Č.ved.odb. 5.2.14. Dát. obhaj. 21.5.2008
  Perkácz Juraj ; E010  Sekaj Ivan (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 69 s
  genetické programovanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Znalostne orientované adaptívne riadenie : V. odb. 38-01-9: Obh. 18.12.2000
  Sekaj Ivan ; E010  Veselý Vojtech (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000 . - 100 s príl.
  Automatizácia a riadenie znalostné systémy znalostné inžinierstvo adaptívne riadenie dynamické systémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.