Search results

 1. Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion
  Mikluš Jakub ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 46 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BB5C1F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Detekcia objektu v obraze pomocou hlbokého učenia
  Petkáč Michal ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 57 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2EBCC6F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Riadenie robotického systému pomocou posilňujúceho učenia
  Škvara Ján ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 44 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=983A108C82E0ACEA905F7E6AE8A0&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Dekódovanie hudobnej skladby z obrazového videa hry na klavír
  Szabó Péter ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 55 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9D5841A7B1CEB&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Detekcia príznakov pohybov ruky senzorom Leap Motion
  Komlóši Matej ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 53 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCC4AEB1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Detekcia príznakov pohybov ruky pre diagnostiku neurologických ochorení
  Ralbovský Tomáš ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 29 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCA4BE81E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh systému na tvorbu neuroevolúcie v programovacom jazyku Python
  Slaninka Jaroslav ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 54 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCE40EB1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice pomocou konvolučných neurónových sietí
  Lacko Kristián ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 49 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147699
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Rozpoznávanie gest ruky pomocou Konvolučných sietí
  Kováčik Tomáš ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 56 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123310
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Aplikácie rozpoznávania pomocou neurónových sietí v prostredí Java
  Andicsová Vanesa ; 031000  Kajan Slavomír ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 04.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 42 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123627
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book