Search results

 1. Príspevok k metodike návrhu riadiacich jednotiek : Obh. 7.3.2000
  Čičák Pavel ; E220 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1999 . - 91 s
  riadiace jednotky číslicové systémy Petriho siete systémy prenosu dát mikroprogramové riadiace zariadenia
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book