Search results

 1. Heterogénne katalyzátory pre oxidáciu hemicelulóz vo vodnej fáze
  Jamborová Patrícia ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 31.05.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157596
  diplomová práca
  book

  book

 2. Príprava éterov v prítomnosti zeolitových katalyzátorov
  Madacki Igor ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 31.05.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157597
  diplomová práca
  book

  book

 3. Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
  Pšidová Lucia ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150793
  diplomová práca
  book

  book

 4. Katalytická oxidácia hemicelulóz na organické kyseliny
  Košútová Kristína ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150755
  diplomová práca
  book

  book

 5. Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
  Paulovičová Patrícia ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139347
  diplomová práca
  book

  book

 6. Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
  Magyarová Zuzana ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143034
  diplomová práca
  book

  book

 7. Oxidácia celulózy v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
  Budiačová Tímea ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136244
  diplomová práca
  book

  book

 8. Nanoštruktúrované katalyzátory pre oxidáciu furfuralu
  Suržinová Veronika ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136404
  diplomová práca
  book

  book

 9. Katalytická oxidácia polyalkoholov
  Andrušková Veronika ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 05.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128432
  diplomová práca
  book

  book

 10. Katalytická oxidácia hemicelulózy
  Kučera Ladislav ; 048130  Soták Tomáš ; 048130 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 05.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-CHTI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128438
  diplomová práca
  book

  book