Search results

 1. Hospodárska politika : teória a prax
  Lukáčik Ján  a kol.
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 315 s
  ISBN 978-80-89393-86-2
  hospodárska politika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4010
  Hospodárska politika

  book

 2. Úvod do výskumu trhu
  Richterová Kornélia 
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 315 s
  ISBN 978-80-89393-95-4
  výskum trhu
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5120
  Úvod do výskumu trhu

  book

 3. Odbytová stratégia
  Majtán Štefan  a kol.
  1. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 280 s
  ISBN 978-80-89393-92-3
  odbytová stratégia zákazník konkurencia konkurent marketingová komunikácia produkt distribúcia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  Odbytová stratégia

  book

 4. Organizovanie : teória a prax organizovania podniku
  Thomasová Elena 
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 320 s
  ISBN 978-80-89393-93-0
  organizovanie rozhodovanie podniky
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1130
  Organizovanie

  book

 5. Strategický manažment
  Slávik Štefan 
  1. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2013 . - 390 s
  ISBN 978-80-89393-96-1
  manažment strategický strategické plánovanie podnikové stratégie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0140
  Strategický manažment

  book

 6. Podnik a podnikanie
  Majdúchová Helena  Neumannová Anna
  1. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2012 . - 215 s
  ISBN 978-80-89393-83-1
  podnikanie podniky
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2120
  Podnik a podnikanie

  book

 7. Európska únia
  Lipková Ľudmila 
  Bratislava : Sprint dva, 2011 . - 446 s
  ISBN 978-80-89393-33-6
  Európska únia medzinárodná ekonomická integrácia menová únia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Európska únia

  book

 8. Medzinárodné hospodárske vzťahy
  Lipková Ľudmila 
  1. vyd.
  Bratislava : Sprint dva, 2011 . - 433 s
  ISBN 978-80-89393-37-4
  medzinárodné hospodárske vzťahy medzinárodný obchod medzinárodná deľba práce svetové hospodárstvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Medzinárodné hospodárske vzťahy

  book

 9. Ekonomický rast a štruktúrne zmeny
  Melišek František 
  1. vyd
  Bratislava : Sprint dva, 2008 . - 254 s
  ISBN 978-80-969927-7-5
  ekonomický rast ekonomický rozvoj štruktúrne zmeny
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Ekonomický rast a štruktúrne zmeny

  book

 10. Hospodárska politika Európskej únie
  Bracjun Anatolij 
  1. vyd
  Bratislava : Sprint dva, 2008 . - 221 s
  ISBN 978-80-969927-8-2
  Európska únia hospodárska politika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book