Search results

 1. Aplikačné architektúry softvérových systémov
  Šešera Ľubor ; I200 
  2. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 276 s
  ISBN 978-80-227-3941-2
  dátové modelovanie architektúry softvéru softvérové systémy všeobecné analytické vzory
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT7000
  SJF1100
  MTF2120
  Aplikačné architektúry softvérových systémov

  book

 2. Technológia prípravy monokryštálov
  Růžička Milan 
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 95 s
  ISBN 80-227-2183-2
  monokryštály materiály
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF9100
  book

  book

 3. Spektrálne metódy v chémii + CD-ROM
  Milata Viktor ; C8140  Segľa Peter ; C2190
  Bratislava : Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2004 . - 327 s. Tab.,grafy,lit
  ISBN 80-227-2049-6
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT100000
  book

  book

 4. Organická technológia a petrochémia : Uhľovodíkové technológie
  Bajus Martin ; C8170 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 178 s. Tab.,lit
  ISBN 80-227-1642-1
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT2130020
  book

  book

 5. Technológia materiálov : Materiály z plastov a elastomérov. Vláknité materiály. Keramické materiály
  Marcinčin Anton ; C9150  Hudec Ivan ; C9370 Majling Ján ; C2110
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002 . - 183 s. Obr.,tab.,grafy,lit
  ISBN 80-227-1798-3
  plasty materiály vláknité materiály keramické elastoméry materiály
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT200000
  MTF4100
  book

  book

 6. Fyzika I : Zbierka príkladov a úloh
  Laurinc Viliam ; C5280 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 156 s. Grafy
  ISBN 80-227-1376-7
  fyzika príklady a úlohy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT2380010
  SJF0200
  book

  book

 7. Evolučné algoritmy
  Kvasnička Vladimír ; I300  Pospíchal Jiří ; I300 Tiňo Peter ; E220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2000 . - 215 s. Tab.,grafy,lit.,index
  ISBN 80-227-1377-5
  teória algoritmov evolučné algoritmy genetické algoritmy
  skriptá
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT20001
  FEI2002
  FIIT4100
  MTF0010
  R0005
  book

  book

 8. Fyzikálna chémia : (Časť 2b). Z angl. orig.
  Atkins Peter William 
  6. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 321 s. Obr.,tab.,grafy,index
  ISBN 80-227-1238-8
  chémia fyzikálna
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT247001
  MTF1100
  book

  book

 9. Fyzikálna chémia : (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd.
  Atkins Peter William 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 308 s. Obr.,tab.,grafy,index
  ISBN 80-227-1238-8
  fyzikálna chémia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT2311502
  MTF1100
  book

  book

 10. Fyzikálna chémia : (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd.
  Atkins Peter William 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 204 s. Obr.,tab.,grafy,index
  ISBN 80-227-1238-8
  chémia fyzikálna
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT2311502
  MTF1100
  book

  book