Search results

 1. Bauwesen - Lehr - und Übungsbuch der deutschen Terminologie. Teil 5
  Pálová Alžbeta ; V330  Helmová Milena (rec.) Juríková Marta (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 102 s.
  ISBN 978-80-227-4205-4
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF5100
  book

  book

 2. Aplikovaná matematika : Vybrané kapitoly z finančnej a poistnej matematiky
  Urbaníková Marta  Špirková Jana Vaculíková Ľudmila ; M6000 Palumbíny Oleg (rec.) ; M6000 Vrábelová Marta (rec.) Cyprichová Zuzana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 201 s
  ISBN 978-80-227-4128-6
  aplikovaná matematika úrokovanie
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 3. Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Volauf Peter ; E050  Mesiar Radko (rec.) ; V220 Olejček Vladimír (rec.) ; E050
  1. vyd
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 195 s.
  ISBN 978-80-227-4144-6
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI11010
  FIIT2010
  book

  book

 4. Inžinierska mechanika I
  Šolek Peter ; J0010  Sztankay Juraj ; M8700 Gmiterko Alexander (rec.) Naď Milan (rec.) ; M2000
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 114 s., 71 obr., 1 tab
  ISBN 978-80-227-4024-1
  kinematika dynamika hmotného bodu
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF51100
  MTF1100
  book

  book

 5. Nebezpečné látky a zmesi
  Tureková Ivana  Kuracina Richard ; M5000 Kačík František (rec.) Balog Karol (rec.) ; M5000 Gábor Emília (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 276 s
  ISBN 978-80-227-4055-5
  nebezpečné látky nebezpečné zmesi preprava nebezpečných látok priemyselné havárie krízový manažment
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2110
  Nebezpečné látky a zmesi

  book

 6. Zdravotná telesná výchova
  Cepková Alena ; J920  Hrčka Jozef (rec.) Bartík Pavol (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 103 s., 61 obr., 10 tab
  ISBN 978-80-227-4050-0
  telesná výchova
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2100
  MTF1010
  book

  book

 7. Architektúra softvérových systémov : architektúra internetových systémov a architektúra orientovaná na služby
  Šešera Ľubor ; I200  Grec Peter Návrat Pavol ; I200
  1. vyd. - 1. dotlač
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 385 s
  ISBN 978-80-227-3940-5
  architektúra sieťová softvérové systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT3000
  MTF2120
  Architektúra softvérových systémov

  book

 8. Základy dynamiky strojov s Matlabom
  Musil Miloš ; J0010  Záhorec Ondrej (rec.) ; J0010 Naď Milan (rec.) ; M2000
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 98 s., 47 obr., 2 tab
  ISBN 978-80-227-3938-2
  dynamika strojov Matlab-systémy mechanické
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF13190
  MTF1020
  Základy dynamiky strojov s Matlabom

  book

 9. Technológia I : Zváranie
  Sejč Pavol ; J280  Švec Pavol (rec.) ; J280 Mičian Miloš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 98 s., 84 obr., 5 tab
  ISBN 978-80-227-4099-9
  zváranie
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  SJF94150
  MTF2100
  book

  book

 10. Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov : štatistická analýza jedného a dvoch súborov dát 1.diel
  Janiga Ivan ; J0080  Starek Ladislav (rec.) ; J0010 Varga Štefan (rec.) ; C7270
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 265 s., 87 obr., 47 tab
  ISBN 978-80-227-4046-3
  pravdepodobnosť a matamatická štatistika
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF15111
  MTF3130
  Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov

  book