Search results

 1. Plazmové spracovanie a zhodnocovanie odpadu
  Čarnogurská Mária  Lázár Marián
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 164 s
  ISBN 978-80-553-1514-0
  spracovanie odpadov splyňovanie plazmové technológie tavenie odpadov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0120
  Plazmové spracovanie a zhodnocovanie odpadu

  book

 2. Parametrické CREO-vanie modelov a NC programov
  Madáč Kamil  Kráľ Ján
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 142 s
  ISBN 978-80-553-0854-8
  parametrické modelovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 3. Materiály pre konvenčné a progresívne technológie
  Spišák Emil  Kmec Ján Brezinová Janette Guzanová Anna Majerníková Janka
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 317 s
  ISBN 978-80-553-1251-4
  materiály
  monografia
  (1) - monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF2100
  Materiály pre konvenčné a progresívne technológie

  book

 4. Manažérske aspekty krízového riadenia podnikov
  Mihok Jozef 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 272 s
  ISBN 978-80-553-1255-2
  krízový manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 5. Predúpravy povrchov v teórii a praxi
  Brezinová Janette  Guzanová Anna Draganovská Dagmar
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 247 s
  ISBN 978-80-553-1246-0
  povrchové úpravy tryskanie kvalita povrchu
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 6. Numerické metódy mechaniky telies a vybrané aplikácie
  Ivančo Vladimír  Vodička Roman
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 354 s
  ISBN 978-80-553-1257-6
  mechanika telies metóda konečných prvkov(MKP
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  book

  book

 7. Kmitanie a modálna analýza mechanických sústav
  Trebuňa František  Šimčák František Huňady Róbert
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 236 s
  ISBN 978-80-553-1206-4
  kmitanie mechanické sústavy modálna analýza
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0010
  MTF0110
  book

  book

 8. Metódy experimentálnej analýzy napätosti
  Trebuňa František  Šimčák František
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 509 s
  ISBN 978-80-553-0766-4
  mechanika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2000
  MTF1100
  Metódy experimentálnej analýzy napätosti

  book

 9. Spoľahlivosť technických systémov
  Bigoš Peter  Faltinová Eva
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 171 s
  ISBN 978-80-553-0802-9
  spoľahlivosť technické systémy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF3110
  Spoľahlivosť technických systémov

  book

 10. Inovačné projektovanie výrobných procesov a systémov
  Kováč Milan  Kováč Jozef
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 319 s
  ISBN 978-80-553-0805-0
  inovačný manažment výrobné procesy výrobné systémy
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2120
  book

  book