Search results

 1. Robotika : metodika nasadzovania servisných robotov
  Smrček Juraj  Hajduk Mikuláš Bobovský Zdenko Jánoš Rudolf
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 203 s
  ISBN 978-80-553-1523-2
  robotika umelá inteligencia v priemysle
  učebnica
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Robotika

  book

 2. Optimalizácia NC programovania
  Madáč Kamil  Fabian Michal Kráľ Ján Melko Jaroslav
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 256 s
  ISBN 978-80-553-1272-9
  NC programovanie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  Optimalizácia NC programovania

  book

 3. Zásobovanie a distribučná logistika v príkladoch
  Trebuňa Peter  Fiľo Milan Pekarčíková Miriam
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 201 s
  ISBN 978-80-553-1276-7
  logistika logistika distribučná zásobovacia logistika
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2100
  MTF3110
  Zásobovanie a distribučná logistika v príkladoch

  book

 4. Strojárske technológie s CAx podporou
  Spišák Emil  Fabian Michal
  Košice : Elfa, 2010 . - 379 s
  ISBN 978-80-8086-136-0
  strojárske technológie CAx technológie
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  Strojárske technológie s CAx podporou

  book

 5. Technologické a informačné činitele obrábania
  Kráľ Ján 
  1. vyd
  Košice : Strojnícka fakulta TU Košice, 2009 . - 506 s
  ISBN 978-80-553-0381-9
  obrábanie
  učebnica
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF3110
  book

  book

 6. Materiálové toky a logistika
  Bigoš Peter  Kiss Imrich Ritók Juraj
  2. vyd.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008 . - 157 s
  ISBN 978-80-553-0129-7
  logistika materiálové toky
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  Materiálové toky a logistika

  book

 7. Materiálové toky a logistika II : Logistika výrobných a technických systémov
  Bigoš Peter  Kiss Imrich Ritók Juraj Kastelovič Eduard
  2. vyd.
  Košice : Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2008 . - 193 s
  ISBN 978-80-553-0130-3
  materiálový tok logistika logistika výrobná
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  Materiálové toky a logistika II

  book

 8. Materiálové toky a logistika II : Logistika výrobných a technických systémov
  Bigoš Peter  Kiss Imrich Ritók Juraj Kastelovič Eduard
  1. vyd.
  Košice : Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2005 . - 193 s
  ISBN 80-8073-263-9
  technika sieťového plánovania, logistika skladovanie, sklady skladové hospodárstvo, expedícia
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Ekologizácia výrobkov a výrob
  Lumnitzer Ervín  Badida Miroslav Majerník Milan ; C240 Rusko Miroslav ; M5000
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2005 . - 358 s
  ISBN 80-8073-225-6
  environmentálna politika environmentálne označovanie environmentálne technológie environmentálny manažment
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF5100
  book

  book

 10. Dynamika
  Záhorec Ondrej ; J250  Caban Slavomír
  1. upravené vyd.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2002 . - 499 s
  ISBN 80-7099-825-3
  dynamika
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF24230
  MTF4100
  book

  book