Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus10249 ask^"
 1. Mechanika tekutín. Riešené úlohy. Časť II. : Kinematika tekutín. Dynamika ideálnej tekutiny. Režimy prúdenia. Dynamika reálnej tekutiny. Hydrodynamická podobnosť
  Varchola Michal ; J0040  Knížat Branislav ; J0040
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 175 s
  ISBN 978-80-227-3260-4
  mechanika tekutín príklady a riešenia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF140170
  book

  book

 2. Mechanika tekutín. Termomechanika : Zbierka príkladov
  Taraba Bohumil ; M2000  Behúlová Mária ; M2000 Kraváriková Helena ; M2000
  prepracované
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 242 s
  ISBN 978-80-8096-021-6
  mechanika tekutín Termomechanika mechanika
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 3. Mechanika tekutín : Príklady
  Varchola Michal ; J170 
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 248 s
  ISBN 80-227-2368-1
  mechanika mechanika tekutín
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2361130
  book

  book

 4. Mechanika tekutín : Sbírka příkladů
  Pěta Milan 
  1. vyd.
  Praha : ČVUT, 2005 . - 118 s., 116 obr
  ISBN 80-01-03145-4
  mechanika tekutín
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 5. Mechanika tekutin : Sbírka příkladů
  Pěta Milan 
  1. vyd
  Praha : ČVUT, 2005 . - 118 s
  ISBN 80-01-003145-4
  hydromechanika mechanika tekutín
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  book

  book

 6. Mechanika tekutín : Riešené príklady z vybraných kapitol
  Čarnogurská Mária  Belanský Albert
  Košice : Elfa, 1999 . - 75 s
  ISBN 80-7099-465-7
  mechanika tekutín hydromechanika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 7. Teoretická mechanika tekutín
  Šebesta Stanislav 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 241 s
  mechanika tekutín
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF8100
  book

  book

 8. Mechanika tekutín
  Gančo Martin ; J170 
  2. vyd.
  Bratislava : Alfa, 1983 . - 237 s
  ISBN 80-05-00549-0
  mechanika tekutín hydromechanika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF43330
  book

  book

 9. Mechanika tekutín pre technologický smer strojného inžinierstva
  Potočan Juraj ; M 
  mechanika tekutín
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.