Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus10401 amg^"
 1. Long - Term Employee Training as a Basic Prerequisite for the Development of an Optimal Corporate Culture
  Čambál Miloš ; M4000 
  1 st ed.
  Köthen : Hochschule Anhalt, 2009 . - 77 s
  ISBN 978-3-86011-023-2
  firemná kultúra vzdelávanie zamestnancov
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Celopodnikové kontinuálne vzdelávanie pracovníkov ako základný predpoklad tvorby optimálnej firemnej kultúry
  Čambál Miloš ; M4000 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 74 s
  ISBN 978-80-8096-013-1
  vzdelávanie podnikové vzdelávanie pracovníkov firemná kultúra
  http://sweb.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (2) - dizertačná práca
  (1) - xxx
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 3. Firemný imidž : Kultúra. Identita. Dizajn. Komunikácia
  Čihovská Viera  Lipianska Júlia Hanuláková Eva
  Bratislava : Eurounion, 2001 . - 136 s. Tab.,lit
  ISBN 80-88984-24-6
  technika obchodu marketing riadenie podniku firemná kultúra
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  FEI0001
  MTF2100
  book

  book

 4. Marketingový manažment : vybraté časti - techniky marketingového manažmentu / aut. Jozef Čimo, Miroslav Mariaš
  Čimo Jozef  Mariaš Miroslav
  1. vyd.
  Bratislava Ekonóm 1998 . - 175 s.
  ISBN 80-225-0999-X
  marketing marketingová stratégia firemná kultúra
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Firemní kultura : Síla sdílených cílu, hodnot a priorit / [aut.]Pfeifer,Luděk, Umlaufová,Miloslava
  Pfeifer Luděk  Umlaufová Miloslava
  Praha : Grada Publishing, 1993 . - 130 s : Tab.,lit
  ISBN 80-7169-018-X
  firemná kultúra
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  SJF2000
  book

  book

 6. Corporate Culture and Performance / aut. John P Kotter, James L Heskett
  Kotter John P.  Heskett James L.
  New York Free Press 1992 . - 214 s.
  ISBN 978-1-4516-5532-2
  firemná kultúra výkonnosť podniku manažment manažment podniku
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.