Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus10401 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov z trhu práce v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
  Krajčovič Matej ; M  Hrablik Martin (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate culture turnover fluktuácia firemná kultúra spokojnosť zamestnancov personálny marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102436
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Odporúčané oblečenie ako súčasť firemnej kultúry v koncerne ZF Boge Slovakia : Bakalárska práca
  Liptáková Jana  Mironovová Emília (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  corporate culture firemná kultúra personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62501
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Využitie personálneho manažmentu v manažérstve kvality
  Ňaňo Ján ; J  Hekelová Edita (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management personálny manažment manažment kvality firemná kultúra organizácia motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74314
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov ako predpoklad optimalizácie firemnej kultúry v SLOVARM, a.s., Bratislava = Proposal arrangements on improvement education system how assumption optimization of firm culture in SLOVARM, a.s., Bratislava : Bakalárska práca
  Mittáková Elena  Lenhardtová Zuzana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 55 s príl (1 CD-ROM)
  personálny manažment vzdelávanie zamestnancov firemná kultúra
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Návrh komplexu opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov ako predpokladu optimalizácie firemnej kultúry v podniku TOMA INDUSTRIES, s.r.o., Trnava = The conception of propose steps concentrated on the improvement of the system of employees education as the condition of the optimalisation of the firm's culture in the company TOMA INDUSTRIES, s.r.o., Trnava : Bakalárska práca
  Tarčáková Monika  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  personálny manažment vzdelávanie zamestnancov firemná kultúra
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov vo vzťahu k formovaniu firemnej kultúry v DIPEX spol. s r.o., Sereď = Application of measures on educational system of Employees' improvement in relation to forming ofcorporate culture in Dipex spol. s r.o., Sereď : Bakalárska práca
  Repíková Dana  Vaňová Jaromíra (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 66 s 1 CD-ROM
  personálny manažment vzdelávanie zamestnancov firemná kultúra
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Tvorba podnikovej kultúry v zmysle filozofie TQM (Total Quality Management). (Implementation of corporate culture in the context of TQM philosophy) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Juríková Sláva ; J120  Hekelová Edita (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 48 s
  firemná kultúra TQM systémy manažérstva kvality neustále zlepšovanie proces zavádzania corporate culture quality management systems continuous improvement implementation process
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Návrh opatrení na optimalizáciu firemnej kultúry v podniku Lignofer, s.r.o. Trnava : Bakalárska práca
  Andrašová Andrea ; M4000  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 57 s 1 CD-ROM
  firemná kultúra
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zdokonalenia firemnej kultúry v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., o.z. Figaro Trnava : Bakalárska práca
  Bojkovská Lucia  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  firemná kultúra
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh kritérií na zlepšenie systému vzdelávania pracovníkov ako predpoklad optimalizácie firemnej kultúry v podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. = The proposal of criteria for improvement of the educational system as a condition to optimalize a corporative spirit in the company called Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. : Bakalárska práca
  Hančík Marián  Hrablik Chovanová Henrieta (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  vzdelávanie pracovníkov firemná kultúra
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.