Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus10715 dbp^"
 1. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti Východoslovenské kameňolomy, a.s. Spišská Nová Ves : Bakalárska práca
  Benko Tomáš  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD-ROM
  účtovníctvo-smernice účtovníctvo vnútropodnikové účtovníctvo
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti STOBEK s.r.o. Bratislava = Package of projects inteuelated measures for effective internal guidelines and for guiding the accounting in the company Stobek s.r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Tomašovič Martin  Homokyová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v podniku TOMA INDUSTRIES, s.r.o. = Proposal of steps for more effective internal directives for accounting in company TOMA INDUSTRIES, s.r.o. : Bakalárska práca
  Zaťko Ivan  Pavlenda Pavel (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva vo firme Slovenské lodenice Komárno, a.s. = Proposition of setof actions to raise effectivity of internal directions for accounting management in firm Slovenské lodenice Komárno inc. : Bakalárska práca
  Lábsky Mário  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0002
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zefektívnenie tvorby a využívania účtovných vnútropodnikových smerníc v informačnom systéme FONTIS, spol. s r.o. = Proposition of actions to raise effectivity of making and exploitation of book-keeping intradepartmental directions forinformation system of FONTIS, Ltd. : Bakalárska práca
  Parišková Kristína  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 57 s príl
  účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva vo firme Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s. = Package of projects interrelated measures for effective internal guidelines and for guiding the accounting in the company Slovenská autobusová doprava, a.s. : Bakalárska práca
  Krajčová Jana  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Význam účtovných vnútropodnikových smerníc podniku : Bakalárska práca
  Bolechová Andrea  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 47 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment účtovníctvo-smernice vnútropodnikové účtovníctvo
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Význam účtovných vnútropodnikových smerníc v informačnom systéme v spoločnosti SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom : Bakalárska práca
  Kučminová Zdenka  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 63 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Význam účtovných vnútropodnikových smerníc v informačnom systéme podniku : Bakalárska práca
  Haring Martin  Šujanová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 53 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Význam účtovných a vnútropodnikových smerníc v informačnom systéme podniku Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. : Bakalárska práca
  Hajsterová Eva  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 66 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book



  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.