Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus10805 brz^"
 1. Podpora rozvoja projektového manažmentu na Slovensku : Zborník príspevkov zo seminára, Trnava, 06.jún 2006
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 62 s
  ISBN 80-227-2423-8
  manažérstvo kvality e-learning dištančné vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  (7) - článok
  book

  book

 2. Technologie pro e-vzdělávání 2006: Sborník semináře. Praha, ČR, 12.6.2006
  Bieliková Mária (Editor) ; I200  Mannová Božena (Editor) Šaloun Petr (Editor)
  České vysoké učení technické v Praze, 2006 . - 74 s
  ISBN 80-01-03512-3
  zborníky z konferencie e-vzdelávanie conference proceedings e-learning
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 3. Technologie pro e-vzdělávání 2005: Sborník semináře. Praha, Česká republika,17.06.2005
  Bieliková Mária ; I200  Mannová Božena Šaloun Petr
  Praha : ČVUT, 2005 . - 75 s
  ISBN 80-01-03274-4
  e-learning elektronické vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT2000
  book

  book

 4. eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 : Sborník příspěvků
  Konference (18.-19.5.2004 : Zlín)
  Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2004 . - 172 s
  ISBN 80-7318-190-8
  e-learning vzdelávanie vysokoškolské
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 5. Technologie pro e-vzdělávání 2004, Praha, 14.jún 2004
  Bieliková Mária (Editor) ; I200  Mannová Božena (Editor) Šaloun Petr (Editor)
  Praha : ČVUT, 2004 . - 38 s
  ISBN 81-01-03167-5
  e-learning elektronické vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT3000
  book

  book

 6. eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003 : Sborník příspěvků
  Konference (18.-19.5.2004 : Zlín)
  Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2003 . - 269 s
  ISBN 80-7318-138-X
  e-learning vzdelávanie vysokoškolské
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 7. E-LEARN 2003
  Seminár (4.-5.2.2003 : Žilina)
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2003 . - 192 s
  ISBN 80-8070-045-1
  e-learning
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 8. Technologie pro e-vzdělávání 2003, Praha, 10.jún 2003
  Bieliková Mária (Editor) ; I200  Mannová Božena (Editor) Šaloun Petr (Editor)
  Praha : ČVUT, 2003 . - 79 s
  ISBN 80-01-02761-9
  e-learning elektronické vzdelávanie
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT2100
  book

  book

 9. E-LEARN 2002 : Žilina 5.-6. február 2002
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2002 . - 134 s
  ISBN 80-7100-941-5
  e-learning
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book