Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov vo výrobe a údržbe v podniku GeLiMa, a.s.
  Lehotská Jana ; M  Mrvová Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant e-learning personnel management personálny manažment vzdelávanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78872
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vývoj interaktívnych animácií bipolárneho tranzistora na báze objektovo orientovaného programovania
  Vaško Ján ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 30 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics e-learning Adobe Flash
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77884
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh animácií pre e-learning predmetov z oblasti zlievarenstva
  Fábik Tomáš ; M  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies animation e-learning education výučba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79198
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Právna ochrana počítačových programov
  Lihocký Michal ; I200  Dekýšová Iveta (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 65 s príl.
  informatika Informatics e-learning počítačový program právna ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65218
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. WIKI sprievodca Javou
  Blšták Miroslav ; I200  Považanová Anna (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 49 s príl.
  informatika Informatics e-learning redakčný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65140
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku Delphi Slovensko s.r.o. Senica
  Horňáková Jana ; M  Štúr Milan (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 50s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant e-learning vzdelávanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66289
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Odporúčanie výučbového obsahu na základe kolaboratívneho filtrovania
  Fritscher Eduard ; I200  Šimko Marián (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 89 s príl.
  informatika Informatics e-learning ALEF e-vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65163
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Mobilné e-vzdelávanie
  Urbančok Maroš ; I200  Lang Ján (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 73 s príl.
  informatika Informatics e-learning e-vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65314
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. E-learningový systém pre podporu náuky sieťovej bezpečnosti
  Petráš Michal ; I  Breier Jakub (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 29 s., príl., CD-ROM
  Informatics e-learning interaktivita sieťová bezpečnosť informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65258
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Informačno komunikačné technológie vo vyučovaní na stredných školách
  Čapkovičová Lenka ; M  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 50 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors e-learning World Wide Web distance education dištančné vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71607
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book