Search results

Records found: 69  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus10805 ddp^"
 1. Vývoj platformy pre implementáciu e-learningového systému pre sústavu S-N-O-P
  Kapustová Tatiana ; J  Onderová Iveta (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 885
  e-learning prípravky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112840
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Vývoj platformy pre implementáciu e-learningového systému v predmete Nástroje
  Jurkovičová Elizabeta ; J  Onderová Iveta (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 885
  e-learning test test 3D model test test
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103834
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. CAx systémy - vytvorenie e-learningovej platformy
  Adámková Eva ; J  Beniak Juraj (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 885
  Moodle e-learning CA systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103749
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh e-learningového systému pre PLM
  Kubíček Branislav ; J  Valčuha Štefan (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 18.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises PLM e-learning analysis analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103806
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Tvorba výučbového systému pre vybraný predmet
  Šimko Martin ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  e-learning vŕtanie súbor web
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95013
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Systém vzdelávania v oblasti BOZP v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
  Bučko Ján  Koreň Jozef (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety e-learning pracovný úraz vzdelávanie bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90056
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Tvorba elektronickej učebnice
  Horňák Milan  Mišútová Mária (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  e-learning UML MySQL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104031
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Informačno komunikačné technológie vo vyučovaní na SOŠ
  Macháčová Adriana  Tóblová Eva (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 88 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects e-learning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80767
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vytvorenie elektronického výučbového portálu k téme "Číselné a funkcionálne rady"
  Kelecsényi Zsolt  Vrábeľ Róbert (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2012
  MTF ; . - 70s CD ROM
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry e-learning UML MySQL
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79653
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Automatizované vyhodnocovanie HDL modelov
  Gažík Michal ; I100  Jelemenská Katarína (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 57 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks assessment e-learning elektronické vzdelávanie hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81283
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book