Search results

 1. Matematické metódy plánovania a vyhodnocovania experimentu v príkladoch. Mathematical methods of planning and evaluation of experiments in examples
  Palumbíny Oleg ; M6000 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 3,50 AH, 53
  ISBN 978-80-8096-054-4
  matematické metódy plánovanie experiment
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 2. Prognózy a plánovanie priemyselných podnikov : Zbierka príkladov
  1.vyd.
  Bratislava : Vysoká škola ekonomická, Bratislava, 1989 . - 177 s
  plánovanie podniky priemyselné
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book