Search results

 1. Strategický manažment a plánovanie pre urbanistov [elektronický dokument] : učebná pomôcka k predmetu územný manažment a marketing
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  1. vyd.
  Bratislava : Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU, 2013 . - online 71 s
  urbanizmus strategický manažment marketing plánovanie
  www.fa.stuba.sk/docs/uu/dokum/stratman.pdf
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book

 2. Aktivitám vo verejných priestoroch chýba koordinácia
  Pasečná Ivana ; A6160 
  Bratislava : reality.etrend.sk, 2012 . - 1 s
  manažment verejný priestor plánovanie
  http://reality.etrend.sk/reality-blog.html
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book

 3. Viedeň nepozná tlak developerov
  Pasečná Ivana ; A6160 
  Bratislava : reality.etrend.sk, 2012 . - 1 s
  manažment verejný priestor zeleň stratégia plánovanie
  http://reality.etrend.sk/reality-blog.html
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book

 4. Aktuálne trendy v plánovaní a manažmente verejných priestorov zelene v meste
  Pasečná Ivana ; A6160 
  Bratislava : Urbion, 2012 . - 2 s
  urbanizmus manažment verejný priestor stratégia plánovanie
  http://www.urbion.sk/onas/dokumenty-a-materialy/vedecke-prace-v-odbore-urbanizmus-a-uzemne-planovanie
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book

 5. Urban ET Festival Bratislava, Slovakia:reconfiguring public space through social interactions ELTIS - EU mobility
  Pasečná Ivana ; A6160 
  Bratislava : eltis.org., 2012 . - 2 s
  urbanizmus revitalizácia verejný priestor zeleň mobilita plánovanie stratégia
  http://www.eltis.org/idex.php?ID1=6&id>
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  book

  book