Search results

 1. Štúdium štruktúry rýchloreznej ocele STN 41 9830 odliatej do pieskovej formy : Diplomová práca
  Jerguš Peter  Chaus Alexander (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 88 s abstr.
  rýchlorezné ocele tepelné spracovanie strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Elektrokontaktné spekanie kovových materiálov pripravených technológiou PM : Diplomová práca
  Dřímal Daniel ; M230  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003 . - 60 s abstr.
  elektrokontaktné spekanie práškové materiály strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Zariadenia a metódy hodnotenia vybraných vlastností práškov Hametag a WV 200 : Diplomová práca
  Kostolná Monika  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 53 s abstr. + príl.
  kovové prášky hodnotenie vlastností strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Zaobľovanie hrán súčiastok leštených elektrolyticko - plazmovou technológiou : Diplomová práca
  Kán Tibor  Tóth Roman (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 56 s abstr.
  elektrolyticko-plazmové technológie zaobľovanie hrán strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Meranie kriviek chladnutia vybraných hliníkových zliatin : Diplomová práca
  Jedlovský Martin  Murgaš Marián (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 56 s abstr. + príl.
  kinetika tuhnutia hliníkové zliatiny strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Využitie počítačovej simulácie pri výrobe konkrétneho odliatku : Diplomová práca
  Chovanec Jozef ; M230  Pokusová Marcela (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003 . - 50 s abstr. + príl.
  simulačné programy výroba odliatkov strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Výroba práškov bielej liatiny a možnosti ich tepelnej úpravy po nastriekaní : Diplomová práca
  Farkas Ladislav  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 42 s abstr.
  striekanie práškov redukčné žíhanie strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Návrh technologického postupu výroby presných keramických foriem metódou Shaw : Diplomová práca
  Kolibáč Marián  Beznák Matej (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 70 s abstr. + príl.
  keramické formy trvalé modely strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Štúdium štruktúry rýchloreznej ocele STN 41 9830 podrobenej očkovaniu volfrámom a odliatej do pieskovej formy : Diplomová práca
  Potoč Jozef  Chaus Alexander (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003
  MTF ; . - 105 s abstr.
  rýchlorezné ocele odlievané rezné nástroje strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Ovplyvnenie povrchovej vrstvy odliatku z modifikovaného nástreku formy : Diplomová práca
  Tomašíková Lucia ; M230  Pokusa Anton (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2003 . - 60 s abstr.
  ochranné nátery foriem modifikované nástreky strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book