Search results

 1. Aplikácia podporujúca šetrenie energie v domácnosti
  Staškovan Michal ; 070200  Rozinajová Viera ; 070200 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 23.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-INFO
  elektrická energia úspora energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=115715
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Návrh funkčného modelu elektrárne na báze biomasy
  Ješko Róbert ; E  Pípa Marek (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 76 . - 75 s
  Electrical Engineering biofuels biogas biomass biopalivá bioplyn elektrická energia tepelná energia biomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88937
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh kogeneračnej jednotky na zemný plyn
  Krchňáková Petra ; J  Molnár Vojtech (Thesis advisor) ; J260
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering cogeneration cold heat zemný plyn kogeneračná jednotka kogenerácia teplo elektrická energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113313
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Zdroje elektrického prúdu v motorovom vozidle a možnosti ich využitia v budúcnosti
  Omasta Ján ; J  Vlnka Ján (Thesis advisor) ; J290
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines motor vehicle battery elektrická energia motorové vozidlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90341
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Meranie a vyhodnotenie kvality elektrickej energie v budove FEI STU
  Víglaský Matej ; E  Viglaš Dominik (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 46 s
  Electrical Engineering electricity analysis analýza elektrická energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78190
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. book

  book

 7. Systém nápravy a prevencie v procese neustáleho zlepšovania v AE Mochovce,o.z.
  Zemánek Michal ; J  Tolnay Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management nuclear waste elektrická energia rádioaktívny odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74036
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Vodné dielo Želiezovce
  Lazorík Samuel ; E  Beláň Anton (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 53 s 7 príl.
  Electrical Engineering measurement transformer turbine elektrická energia meranie vodná elektráreň transformátor turbína
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65770
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
  Balažia Michal ; E  Farkas Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 71 s
  renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie ceny elektrická energia Electrical Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77186
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Kvalita elektrickej energie z pohľadu odoberaných prúdov spotrebičmi do 16 A
  Jamrich Pavol ; E  Beláň Anton (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 37 s
  elektrotechnika Electrical Engineering kvalita elektrická energia quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56737
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book