Search results

 1. Možnosti energeticky efektívnej prevádzky zdroja tepla
  Mudrá Martina ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov : . USB kľúč, s. 113-120
  centralizované zásobovanie teplom obnoviteľné zdroje energie kogeneračná jednotka zemný plyn elektrická energia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Modelling several ways of black liquor processing to increase in-house electricity production of a paper mill / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 198
  black liquor combustion gasification electric energy payback period čierny lúh spaľovanie splyňovanie elektrická energia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 3. Možnosti využívania geotermálnej energie na výrobu elektrickej energie
  Gažíková Soňa ; 010290 
  Obnoviteľné zdroje energie 2018 : . CD-ROM, s. 71-76
  geotermálna energia elektrická energia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Porovnanie výroby elektrickej energie niekoľkých modelov splyňovania čierneho lúhu s kombinovaným cyklom / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . online, s. 882-883
  black liquor cogeneration combustion electric energy gasification čierny lúh kogenerácia spaľovanie elektrická energia
  https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Podmienky vzniku a kontinuálneho progresu elektrotechniky / aut. Jozef Sláma
  Sláma Jozef 
  História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku : . S. 39-46
  elektrická energia okamžité telekomunikácie bezdrôtový prenos elektromagnetické pole
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Integrácia splyňovača čierneho lúhu do energetického hospodárstva papierne / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017 : . S. 27-32
  čierny lúh splyňovač regenerácia chemikálií parná bilancia teplárne elektrická energia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Optimalizácia chodu parných turbín pri regenerácii chemikálií v papierenskom priemysle / aut. Filip Páterek, Miroslav Variny
  Páterek Filip  Variny Miroslav ; 046230
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017 : . S. 77-82
  parná turbína elektrická energia charakteristika turbíny parný pohon
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Vplyv zasklenia na zníženie potreby elektrickej energie na osvetlenie
  Fabian Miroslav ; V180  Darula Stanislav
  Světlo . Roč. 16, č. 5 (2013), s.38-41
  artificial lighting electric elektrická energia glazing system umelé osvetlenie zasklenie
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. The hydropower plant Sereď in field of liberation electricity market
  Kelčík Stanislav ; V170  Šulek Peter ; V170
  Colloquium on Landscape Management 2012 : . s.96-97
  derivačná schéma derivation scheme electric power elektrická energia hydro power plant vodná elektráreň
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Možnosti využitia vodnej energie VD Sereď v prostredí liberalizovaného trhu s elektrickou energiou
  Kelčík Stanislav ; V170  Rumann Ján ; V170
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.271-279
  electricity elektrická energia hydropower plant regulačná prevádzka regulate operation vodná elektráreň
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - výskumná správa
  (1) - diplomová práca
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  article

  article