Search results

Records found: 27  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus10974 nnr^"
 1. Rúrková spájka plnená tavivom na mäkké spájkovanie. STN 05 5607. EN ISO 12224-2 : Špecifikácia a skúšobné metódy. Časť 2: Stanovenie obsahu taviva. Február 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 8 s
  spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Tavivá na mäkké spájkovanie. STN 05 5655. EN ISO 9455-13 : Skúšobné metódy. Časť 13: Stanovenie rozstreku taviva. Marec 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 8 s
  spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 3. Ttvrdé spájkovanie. STN 05 0046. EN ISO 12797 : Deštruktívne skúšky spájkovaných spojov. August 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 32 s
  spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 4. Tavivá na mäkké spájkovanie. STN 05 5707. EN ISO 9455-10 : Skúšobné metódy. Časť 10: Skúška účinnosti taviva. Metóda roztekavosti spájky. August 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 12 s
  spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 5. Tvrdé spájkovanie. STN 05 5922. EN 12799 : Nedeštruktívne skúšanie spájkovaných spojov. Október 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 28 s
  zváranie spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Tvrdé spájkovanie. STN 05 5905. STN EN 13133 : Skúška spájkovača. September 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 20 s
  zváranie spájkovanie tvrdé spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 7. Tavivá na mäkké spájkovanie. STN 05 5707. EN ISO 9455-16 : Skúšobné metódy. Časť 16: Stanovenie účinnosti taviva. Postup na meranie zmáčavosti. 1.8.2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 17 s
  spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 8. Tavivá na mäkké spájkovanie. STN 05 0047. EN ISO 9454-2 : Klasifikácia a požiadavky. Časť 2: Požiadavky na použitie. Október 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 16 s
  spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 9. Materiály na mäkké a tvrdé spájkovanie. STN 05 0045. EN ISO 10564 : Postupy odoberania vzoriek mäkkých spájok na analýzu. Marec 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 8 s
  spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 10. Tavivá na mäkké spájkovanie. STN 05 5707. EN ISO 9455-6 : Skúšobné metódy. Časť 6: Stanovenie obsahu a zisťovanie prítomnosti halogenidov (s výnimkou fluoridov). August 2001
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2001 . - 20 s
  spájkovanie
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.