Search results

 1. Technológia II : Technológia obrábania
  Maňková Ildikó  Ižol Peter Tkáčová Jana
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2013 . - 150 s
  ISBN 978-80-553-1336-8
  obrábanie
  skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF3110
  MTF4100
  Technológia II

  book

 2. Príprava výroby s využitím CAx technológií
  Kráľ Ján  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 182 s
  ISBN 978-80-553-0707-7
  obrábanie počítačová podpora výroby
  skriptá
  (2) - monografia
  (2) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  Príprava výroby s využitím CAx technológií

  book

 3. Speciální technologie obrábění
  Píška Miroslav  Bumbálek Bohumil Humár Anton Polzer A. Sedlák J. Slaný M. Zemčík O.
  Brno : CERM, 2009 . - 247 s
  ISBN 978-80-214-4025-8
  strojárske technológie obrábanie
  skriptá
  (1) - monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF7110
  book

  book

 4. Technologie obrábéní 1. díl 2. díl 3. díl
  1. vyd.
  Praha : ČVUT, 2007 . - nestr
  ISBN 978-80-01-03752-2
  obrábanie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0300
  book

  book

 5. Teória obrábania
  Neslušan Miroslav  Čilliková Mária
  1. vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2007 . - 167 s
  ISBN 978-80-8070-790-3
  obrábanie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  MTF5100
  book

  book

 6. Technická príprava výroby v obrábaní
  Peterka Jozef ; M3000  Janáč Alexander ; M3000 Štefánek Michal ; M160 Pokorný Peter ; M3000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - CD, 158 s
  ISBN 80-227-2537-4
  obrábanie technická príprava
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 7. CAD/CAM systémy v technologickom procese obrábania
  Ižol Peter  Fabian Michal
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006 . - 119 s
  ISBN 80-8073-489-5
  CAD/CAM obrábanie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  book

  book

 8. Teória obrábania
  Janáč Alexander ; M3000  Lipa Zdenko ; M3000 Peterka Jozef ; M3000
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 199 s
  ISBN 80-227-2347-9
  obrábanie
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF14120
  book

  book

 9. Teória obrábania a nástroje : Návody na cvičenia
  Javorčík Ladislav ; J240  Lenárt Milan ; J240
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005 . - 130 s
  ISBN 80-227-2182-4
  obrábanie teória nástroje
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF198110
  book

  book

 10. Speciální technologie : Obrábění
  Kocman Karel 
  3. přepr. a dopl. vyd.
  Brno : CERM, 2004 . - 227 s
  ISBN 80-214-2562-8
  obrábanie
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF4100
  book

  book