Search results

Records found: 149  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11045 ddp^"
 1. Porovnanie súčiastok vyrobených technológiou CNC frézovania a technológiou Rapid Prototyping
  Vičík Vladimír ; M  Morovič Ladislav (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 187 . - 83s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production milling Rapid Prototyping CNC frézovanie obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99746
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Spôsobilosť univerzálneho stroja v súľade s metodikou AIAG
  Rovenský Dušan ; M  Riečičiarová Eva (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 195 . - 71s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99210
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh metodického postupu vytvárania NC programov rotačných súčiastok v prostredí CATIA
  Miklošovič Lukáš  Košťál Peter (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems designing modelovanie obrábanie rotačné súčiastky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90354
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vybrané problémy obrábania laserom
  Pánik Pavol  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production laser laser textúra obrábanie laser laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91113
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv reznej rýchlosti na rezné sily
  Gajdošík Marek  Görög Augustín (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly cutting speed rezná rýchlosť rezná sila obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91095
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Konštrukcia a výroba tvárniacich nástrojov obrábaním
  Mináriková Daniela  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly cutting obrábanie návrh konštrukcie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91117
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Racionalizácia výroby spojkových obložení
  Matula Peter  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 77 s príl
  obrábanie a montáž Machining and Assembly deformation obrábanie deformácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80033
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh výroby nástrojov a prípravkov
  Škojec Martin  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012
  MTF ; . - 98s CD ROM
  obrábanie a montáž Machining and Assembly preparation preparation cutting bending technology grid light sheet metal prípravok lis obrábanie ohyb technologický postup svetlo hliník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82013
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Stav povrchových vrstiev po obrábaní s dôrazom na povrchové napätia
  Kráčalík Michal ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  measurement methodology service life surface layer zvyškové napätia metodika merania životnosť povrchová vrstva napätia obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86386
  diplomová práca
  book

  book

 10. Využitie ozonizátora pri predĺžení životnosti rezných kvapalín
  Bočko Tomáš  Buranská Eva (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 67 s príl
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production ozonation ozone ozón ozonizácia obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80366
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book