Search results

 1. Analýza napäťových pomerov v tenkých supertvrdých vrstvách
  Farkaš Ladislav  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering X-ray diffraction thin layer röntgenová difrakcia zvyškové napätia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90890
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Spevňovanie povrchových vrstiev
  Procháczka Šimon ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  residual stresses surface layer zvyškové napätia povrchová vrstva tvárniaci nástroj guľôčkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95061
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Stav povrchových vrstiev po obrábaní s dôrazom na povrchové napätia
  Kráčalík Michal ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  measurement methodology service life surface layer zvyškové napätia metodika merania životnosť povrchová vrstva napätia obrábanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86386
  diplomová práca
  book

  book

 4. Analýza vnútorných napätí na zvarenci lanového kotúča v procese výroby
  Hovančák Dušan  Malina Peter (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2012
  MTF ; . - 69 s príl
  zváranie Welding zvyškové napätia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80899
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv stratégií frézovania na vybrané charakteristiky rezného procesu : Diplomová práca
  Mikulová Bohuslava  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011
  MTF ; . - 66
  surface roughness drsnosť povrchu zvyškové napätia počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67584
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prístroj na meranie záverných napätí polovodičových súčiastok
  Haško Juraj ; E  Mika Fedor (Thesis advisor) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 29 s
  elektronika Mikroelektronika meracie prístroje polovodičové súčiastky zvyškové napätia
  diplomová práca
  book

  book

 7. Výpočet zvyškových napätí vo vysokoteplotnom zloženom materiáli : Diplomová práca
  Bórik Daniel  Labaš Vladimír (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2002
  MTF ; . - 83 s abstr.
  zvyškové napätia zložené materiály kovové a nekovové materiály
  diplomová práca
  book

  book

 8. Verifikácia simulačného modelu trvalých deformácií a predikcia zvyškových napätí zvarových spojov : Diplomová práca
  Vavrek Pavol  Taraba Bohumil (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 1999
  MTF ; . - 72 s
  technológie strojárskej výroby simulačné modely zvyškové napätia zvarové spoje
  diplomová práca
  book

  book