Search results

 1. Prelomenie štíhlej steny
  Ravinger Ján  Grmanová Alžbeta ; 010250
  Spolehlivost konstrukcí 2018 & Modelování v mechanice 2018 : . USB kľúč, [12] s.
  zvarové napätia deformácie pokritické pôsobenie štíhla stena
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Hodnotenie agresivity nákladných vozidiel vo výpočtoch vozoviek
  Bačová Katarína  Gschwendt Ivan
  Rozvoj cestnej infraštruktúry : . S. 48-54
  zaťaženie vozoviek napätie deformácie nákladné vozidlá
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Modelovanie dynamického zaťaženia valcových nádrží
  Jendželovský Norbert ; 010250  Baláž Ľubomír ; 010250
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : . Roč. 16, č. 1 (2016), s. 13-18
  nádrže valcové seizmické zaťaženie metóda konečných prvkov vnútorné sily deformácie
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Vplyv usporiadania železobetónového jadra na statické pôsobenie výškových budov
  Méri Dávid ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [4] s.
  statická analýza zaťaženie vetrom deformácie stužujúce jadro
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Vplyv zemetrasenia na valcové nádrže
  Jendželovský Norbert ; 010250  Baláž Ľubomír ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  nádrže valcové seizmické zaťaženie metóda konečných prvkov vnútorné sily deformácie zemetrasenie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Návrh konštrukčného systému výškovej obytnej budovy na základe jej statickej a dynamickej analýzy
  Méri Dávid ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [4] s.
  statická a dynamická analýza zaťaženie vetrom seizmicita deformácie koeficienty ložnosti podložia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - skriptá
  article

  article

 7. Fotogrametrické meranie dynamických pretvorení
  Marčiš Marián ; V140  Fraštia Marek ; V140 Oros Matej
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [11] s.
  deformácie deformation dynamic deformation dynamické pretvorenie fotogrametria photogrammetry
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294015
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Komplexný geodeticko-fotogrametrický monitoring zosuvu Kraľovany
  Fraštia Marek ; V140  Marčiš Marián ; V140 Žilka Andrej
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [11] s.
  deformácie deformation digital close-range photogrammetry digitálna fotogrametria geodetic monitoring geodetický monitoring
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294019
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Hyperbolický materiálový model
  Zlatinská Lenka ; V150 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 598-603
  hyperbola odkalisko deformácie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Výpočet deformácií popolového odkaliska
  Martinka Lukáš ; V150 
  Nové poznatky v geotechnickom inžinierstve [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.83-89
  ash waste deformácie deformation desludging sites odkaliská popolový odpad
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article