Search results

 1. Vyhláška ÚRSO, ktorou sa stanovujú podrobnosti o štandardoch kvality prenosu, Distribúcie a dodávky elektrickej energie v podmienkach distribučnej spoločnosti
  Saxa Miroslav  Nováková Mária (Thesis advisor) Beláň Anton (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 83 s
  Elektroenergetika prenos elektrickej energie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Stanovenie výkonov zdrojov pri výpadku komunikácie : Č.ved.odb. 26-34-9. Dát. obhaj. 25.5.2008
  Rumpel Martin  Reváková Daniela (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 76 s
  Elektroenergetika elektronická komunikácia prenos elektrickej energie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Vplyv kombinovaného namáhania na vodiče elektrických vedení : Kand.diz.práca : V.odb. 39-21-9 : Obh. 21.06.1984 / [aut.] Urban,Ladislav, Ing.; Škol. Fecko,Štefan
  Urban Ladislav  Fecko Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1984 . - 101 s Autoref.1984, 18 s
  energetika prenos elektrickej energie vonkajšie vedenia závesné káble namáhanie vonkajších vedení
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Problémy mechaniky kotevného poľa : Kand.diz.práca : V.odb. 39-21-9 : Obh. 21.06.1984 / [aut.] Varga,Ladislav, Ing.; Škol. Fecko,řtefan
  Varga Ladislav  Fecko Štefan (Thesis advisor)
  Košice : Vysoká škola technická v Košiciach, 1984 . - 156 s Autoref.1984, 21 s
  energetika prenos elektrickej energie vonkajšie vedenia závesné káble namáhanie vonkajších vedení
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Contributions to the measuring of corona losses by models = Príspevok k meraniu strát korónou pomocou modelov : Kand.diz.práca : V.odb. 39-21-9 : Obh. 26.04.1984 / [aut.] El-Sayed,Mohamed El Refaie; Škol. Gabriš,František
  El-Sayed Mohamed El Refaie  Gábriš František (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 94 s Autoref.1983, 26 s
  energetika korónové javy straty korón prenos elektrickej energie vonkajšie vedenia koaxiálne káble Scheringov mostík
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book