Search results

 1. Starnutie, stanovenie zvyškovej živostnosti a kvalifikácia elektrotechnických prvkov a zariadení : Habil.práca : Obh. 10.09.1996 / [aut.] Lelák,Jaroslav, Ing.,CSc
  Lelák Jaroslav ; E020 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1996 . - 91 s
  prenos elektrickej energie elektrické vedenia vodiče elektrotechnické materiály technická diagnostika namáhanie
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book