Search results

 1. Vplyv prípravy zmesí na rotačné tvarovanie plneného polyetylénu = The influence of compound forming on rotational moulding of the filled polyethylene : Diplomová práca
  Tóthová Andrea  Náplava Antonín (xxx) ; M1000 Guzmický Juraj (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 81 s 1 CD-ROM
  rotačné tvarovanie mechanické skúšky spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv plnív na rotačné tvarovanie polyolefinov : Diplomová práca
  Kuňa Ivan  Náplava Antonín (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2006
  MTF ; . - 75 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo spracovanie a aplikácia plastov rotačné tvarovanie spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Tvorba cien výrobkov z plastov v podmienkach VÚSAPL, a. s. : Diplomová práca
  Findorová Mária  Čičová Alena (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003
  MTF ; . - 70 s abstr. + príl.
  cenové kalkulácie plasty spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Morfológia lomovej plochy plastového materiálu v závislosti od teplotnej expozície : Diplomová práca
  Drábiková Marianna  Kozík Tomáš (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003
  MTF ; . - 59 s abstr.
  termoplasty morfológia lomovej plochy spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Zvýšenie hodnoty súdržnosti heterogénnych spojov v závislosti od úpravy povrchu nástroja : Diplomová práca
  Škultéty Pavol  Hudok Róbert (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003
  MTF ; . - 79 s abstr.
  povrchové úpravy foriem tvárnenie plastov spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Vplyv tenzidu na zmeny zvarového spoja polyetylénovej rúry : Diplomová práca
  Rimóciová Renáta  Kozík Tomáš (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003
  MTF ; . - 59 s abstr. + príl.
  zváranie plastov korozívne prostredie spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Vplyv vybraných technologických parametrov vstrekovacieho procesu na výslednú akosť výstrekov z termoplastov : Diplomová práca
  Spišáková Gabriela  Karabinoš Miroslav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003
  MTF ; . - 82 s príl.
  vstrekovanie termoplastov technologické parametre spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Aplikácia nových typov stabilizátorov PVC pre extrúziu okenných profilov : Diplomová práca
  Krcha Patrik  Bubnáš Juraj (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003
  MTF ; . - 73 s abstr.
  extrúzia okenné profily spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Vplyv vlhkosti PA-6 granulátu na jeho kvalitu : Diplomová práca
  Mišľanová Marianna  Bolačeková Ľubomíra (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003
  MTF ; . - 60 s abstr.
  spracovanie polyamidov vlastnosti spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Optimalizácia fyzikálno-mechanických a aplikačných vlastností PVC kanalizačných rúr : Diplomová práca
  Michut Peter  Guzmický Juraj (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KNM, 2003
  MTF ; . - 59 s abstr.
  kanalizačné systémy optimalizácia vlastností spracovanie plastov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book