Search results

 1. Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
  Cmerová Dominika ; V  Hruštinec Ľuboš (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering stability stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91048
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Stabilita svahov - riešenie praktického problému (PVE Ipeľ)
  Uhliarová Eva ; V  Hruštinec Ľuboš (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo influence of water stability stabilita vplyv vody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91483
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Stabilita svahu - výpočet podľa medzných stavov a podľa stupňa bezpečnosti
  Hriva Jozef ; V  Slávik Ivan (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 7
  vodné stavby a vodné hospodárstvo stability stabilita medzné stavy stupeň bezpečnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99127
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh robustného PID regulátora pre jednoduchý laboratórny proces
  Michálik Tomáš ; E  Rosinová Danica (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 36 s CD-ROOM
  Aplikovaná informatika Applied Informatics PID controller performance stability stabilita kvalita iteračná metóda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86942
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Spôsoby a prvky zabezpečenia stability jazdy súčasných osobných automobilov.
  Gonda Erik ; J  Ferencey Viktor (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines stability zabezpečovacie systémy stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82189
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Odolnosť zakrivených prútov podľa STN EN 1993
  Brzáčová Miriam ; V250  Koleková Yvonna (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering steel stability stabilita oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67172
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Program pre výpočet kritického času trvania skratu
  Ivanič Marián ; E  Eleschová Žaneta (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 53 s CD-ROOM
  Applied Informatics stability synchrónny generátor stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65589
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Bezpečnosť banskoštiavnických tajchov z pohľadu súčasných poznatkov
  Červeň Michal ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management stability reconstruction stabilita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67725
  bakalárska práca
  book

  book

 9. book

  book

 10. Analýza vzájomnej interakcie plamenca a plášťa plamencového kotla z hľadiska bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti
  Žemberyová Mária ; J  Écsi Ladislav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  energetické strojárstvo Power machinery buckling stiffness lifetime životnosť stabilita tuhosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51177
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book