Search results

 1. Nové trendy v marketingovej komunikácii : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 3.-4.11.2009
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010
  ISBN 978-80-8105-167-8
  marketingová komunikácia
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  book

  book

 2. Masmediálna komunikácia a realita III. : Marketingová komunikácia. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 29. - 30. apríla 2009
  1. vyd
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009 . - 407 s
  ISBN 978-80-8105-126-5
  marketingová komunikácia
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book