Search results

Records found: 48  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11288 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zefektívnenie marketingovej komunikácie v CEMMAC a.s.
  Remová Simona ; M  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.06.2014 ; 175 . - 55s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management advertising marketing communication marketingová komunikácia veľtrh reklama podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95859
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie využitia ceny ako nástroja marketingovej komunikácie v podniku Lignofer spol. s r.o., Trnava
  Jeleneková Jana ; M  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175 . - 51s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing communication marketing price marketing mix cena marketingová komunikácia marketingový mix
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87610
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie využitia marketingových aktivít na podporu budovania značky v podniku Lignofer spol. s r.o., Trnava
  Baričičová Slávka ; M  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175 . - 53s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management promotion marketing mix marketing značka marketingová komunikácia marketingový mix marketingové aktivity
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93134
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na využitie marketingovej komunikácie pri zlepšení povedomia o značke produktov spoločnosti TATRACHEMA, VD Trnava
  Reisingerová Petra ; M  Babčanová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175 . - 76s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management advertising marketing communication reklama marketingová komunikácia značka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87399
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na využitie nových trendov marketingovej komunikácie v PCA Slovakia, s.r.o.
  Táčovská Viera ; M  Babčanová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 25.06.2014 ; 175 . - 55s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management product customer marketing communication marketing zákazník marketingová komunikácia produkt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112600
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na využitie nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti ALCOR - SIGNS, spol. s r.o. a jej produktov
  Vrábel Tomáš ; M  Babčan Miroslav (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing communication marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78932
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na využitie nástrojov marketingovej komunikácie pri tvorbe pozitívneho imidžu spoločnosti Sapa Building System s.r.o. a jej produktov
  Dujsíková Denisa ; M  Babčan Miroslav (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management advertising podpora predaja práca s verejnosťou marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86289
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení v oblasti marketingovej komunikácie v priemyselnom podniku PSL, a.s. v kontexte spoločensky zodpovedného podnikania
  Faturová Dagmara ; M  Fidlerová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility marketing communication spoločensky zodpovedné podnikanie marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79025
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na využitie nových nástrojov marketingovej komunikácie v ŽOS Trnava, a.s.
  Královič Juraj ; M  Babčan Miroslav (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing communication inovatívny marketing marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85061
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie marketingovej komunikácie v podniku metal design slovakia a.s.
  Ivanovičová Monika ; M  Vajcík Vladimír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing marketing communication marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78899
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.