Search results

Records found: 138  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11293 ddp^"
 1. Návrh zlepšenia systému manažérstva kvality v podniku GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza
  Stanková Iveta ; M  Baran Dušan (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 86s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management quality feedback certification spätná väzba kvalita orientácia na zákazníka manažérstvo kvality certifikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99353
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Implementácia nástrojov a metód manažérstva kvality pri riešení zvýšeného počtu chýb typu "ASPEKT" na montážnej linke
  Branišová Mária ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 183 . - 77s CD
  Engineering of Production Quality manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99103
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Implementácia nástrojov a metód manažérstva kvality so zameraním na zefektívnenie výrobného procesu
  Vyskočová Lucia ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 183 . - 71s CD
  Engineering of Production Quality quality systém manažérstva kvality manažérstvo kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103423
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Posúdenie spôsobilosti procesu výroby balených sivých cementov
  Selič Viliam ; M  Lestyánszka Škůrková Katarína (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 183 . - 71s CD
  Engineering of Production Quality regulačný diagram manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99366
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh na aplikáciu vybraných nástrojov a metód pre zlepšenie kvality v spoločnosti Compel AS, s.r.o.
  Bieliková Eliška  Šrubařová Ružena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality analysis porosity quality pórovitosť analýza kvalita manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90442
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Uplatnenie štatistických metód pri riadení procesu výroby ČAPu 352
  Duchoňová Jarmila  Fidlerová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality statistical methods control chart regulačný diagram manažérstvo kvality štatistické metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90579
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií
  Majáková Monika  Šalgovičová Jarmila (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality manažérstvo kvality reklamácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90350
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora
  Kolárová Martina ; J  Pokusová Marcela (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises benchmarking manažérstvo kvality kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94633
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Uplatnenie štatistických metód pri zlepšovaní procesu výroby vybranej súčiastky
  Pavlík Peter 2010  Garajová Eva (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 73s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality quality management system systém manažérstva kvality manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80297
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.