Search results

Records found: 116  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11299 ddp^"
 1. Návrh udržateľného systému spolupráce s externými dodávateľskými personálnymi agentúrami v podmienkach FINE DNC Slovakia, s.r.o.
  Rumlerová Lucia ; M  Samáková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 77s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management personálny manažment komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99213
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh systému prijímania a uvoľňovania zamestnancov v podniku PROTHERM PRODUCTION s. r. o.
  Zubalíková Zuzana ; M  Szabó Peter (Thesis advisor) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management personálny manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99000
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zdokonalenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Slovnaft, a.s.
  Jakubiecová Silvia  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 92s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management riadenie ľudských zdrojov personálny manažment vzdelávanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99064
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh systému hodnotenia technicko-administratívnych zamestnancov v PRAKON, spol. s r.o.
  Klekner Boris  Chlpeková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personnel management training evaluation kritériá smernica zamestnanec metódy personálny manažment hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80127
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh využitia podnikovej kultúry v personálnom manažmente v podniku RIBE Slovakia, k.s.
  Rákocziová Miroslava  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 80 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management personálny pracovník personálny útvar personálny manažment podniková kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80087
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh systému zabezpečenia personálu v spoločnosti TRENS, a.s., Trenčín
  Petruš Peter  Chlpeková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 77 s príl
  pracovné miesto personálne plánovanie získavanie pracovníkov personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80092
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh zefektívnenia systému získavania a výberu zamestnancov v Slovenských elektrárňach, a.s. : Diplomová práca
  Špaleková Miriam  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  personnel management personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67055
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh zlepšenia adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s r.o. : Diplomová práca
  Hmiráková Monika  Horváthová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 86 s., CD-ROM
  adaptation adaptačný program adaptácia personálny manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66975
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zlepšenia adaptačného procesu novoprijatých zamestnancov v podmienkach podniku I.D.C. LOLLY, s.r.o. : Diplomová práca
  Juroleková Andrea  Gyurák Babeľová Zdenka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 79 s., CD-ROM
  personnel management personálny manažment pracovníci priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67806
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zdokonalenia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. : Diplomová práca
  Kučera Igor  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 74 s., CD-ROM
  e-learning vzdelávanie zamestnancov personálny manažment e-learning priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67906
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book