Search results

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v spoločnosti Delta Electronics Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom = Proposal of measures for increasing effectivity of material flow in Delta Electronics Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom : Bakalárska práca
  Ďurišová Eva  Cibulka Viliam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  materiálové toky výrobný proces technologický postup
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie a rovnomerné vyťaženie materiálových tokov na príjme materiálu v podniku Delphi Slovensko, s.r.o. Senica = Suggestions for precautions for increase of effectiveness and equal capacity utilization of raw material flow in the incoming area in the company Delphi Slovakia s.r.o. Senica : Bakalárska práca
  Makyšová Helena (xxx) ; M4000  Lišková Katarína
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Optimalizácia výrobných tokov ML Pruktion, s.r.o. Myjava : Bakalárska práca
  Vičíková Jaroslava ; M190  Cabadaj Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment výrobné toky materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh umiestnenia pracovísk povrchových úprav z pohľadu zachovania optimálneho materiálového toku v SES, a.s. Tlmače : Bakalárska práca
  Benčat Stanislav  Ščasnovič Radovan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 52 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zdokonalenie materiálového toku : Bakalárska práca
  Potásch Tomáš  Jančula Marián (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza materiálových tokov a práce : Bakalárska práca
  Burešová Radka  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 53 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zdokonalenie materiálového toku vo výrobe : Bakalárska práca
  Mikičová Ivana  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 43 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Zdokonalenie materiálového toku : Bakalárska práca
  Horkavý Michal  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 52 s 1 disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Zdokonalenie materiálového toku : Bakalárska práca
  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000  Potkány Milan
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 65 s príl
  materiálové toky organizácia výroby manažment priemyselných podnikov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Zdokonalenie materiálového toku : Bakalárska práca
  Mikulková Soňa  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 52 s príl.
  materiálové toky organizácia výroby manažment priemyselných podnikov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book