Search results

Records found: 47  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11333 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zlepšenie tvorby a implementácie marketingovej stratégie v ŽSR - Železničné telekomunikácie
  Bujalka Martin ; M  Vaňa Kamil (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing strategy marketing marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78985
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie marketingu v Mediterran Slovakia, s.r.o.
  Pelikánová Judita ; M  Šalgovičová Jarmila (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing marketing strategy informačná bezpečnosť marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89097
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zlepšenie plánovania marketingovej stratégie v podniku TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
  Klokner Marek ; M  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 55s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing strategy marketing marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70926
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie využitia vybraných marketingových aktivít vo firme CWS – boco Slovensko, s.r.o., Bratislava
  Čagánek Filip  Prajová Vanesa (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  marketing marketing strategy marketingové aktivity marketingová stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46939
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. CRM - potreba, vývoj, očakávania a smerovanie k lepšiemu rozhodovaniu = CRM - exigence, evolution, anticipation and routing at the better decision : Bakalárska práca
  Prekopová Katarína  Šalgovičová Jarmila (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2008
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  spokojnosť zákazníkov marketingová stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Návrh opatrení pri tvorbe ofenzívnej marketingovej stratégie v podniku PROTHERM PRODUCTION, s.r.o. Skalica = Action proposal for creation of offensive marketing strategy in PROTHERM PRODUCTION ltd. : Bakalárska práca
  Sochnová Andrea  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 53 s príl (1 CD-ROM)
  marketingová stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie využívania marketingovej stratégie v PSL, a.s. Považská Bystrica = Sugestion of proceedings for the better utilization of the marketing strategy in PSL, a.s. Považská Bystrica : Bakalárska práca
  Schwarz Ján  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 52 s príl (1 CD-ROM)
  marketingová stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení pre rozvoj marketingovej stratégie v ETI ELB, s.r.o. Báhoň = Proposal of measures for elaboration of marketing strategy in ETI ELB, s.r.o. Báhoň : Bakalárska práca
  Bondra Juraj  Karkusová Zuzana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  marketingová stratégia marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení pre rozvoj marketingovej stratégie v CH-PRINT, a.s. Stará Turá = Project of measures for the expansion of marketing strategy in CH-PRINT, a.s. Stará Turá : Bakalárska práca
  Hrašna Michal  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  marketingová stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Marketingová stratégia a jej miesto v riadení priemyselného podniku : Bakalárska práca
  Krajčovič Jozef  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 48 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketingová stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book