Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11333 xcla^"
 1. Návrh, využitie a implementácia udržateľnej marketingovej komunikačnej stratégie pre ideálny priemyselný podnik / aut. Monika Šujaková, Peter Sakál
  Šujaková Monika ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Kvalita : . Roč. 26, č. 1 (2018), s. 30-33
  marketingová stratégia priemyselný podnik
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Od návrhu konceptu udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania k jeho systémovým implikáciám / aut. Peter Sakál
  Sakál Peter ; 064000 
  Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch : . S. 1-15
  spoločensky zodpovedné podnikanie marketingová stratégia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Strategický kontroling v marketingu a marketingová stratégia
  Bestvinová Viera ; M4000  Černá Ľubica ; M4000 Campbell Jana ; M190
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.9-13
  kontroling marketingová stratégia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Marketingová stratégia podniku
  Jedlička Milan ; M190 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.169-192
  marketingová stratégia
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 5. Formovanie marketingovej stratégie. Forming of marketing strategy
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.61-66
  marketingová stratégia trhová ekonomika marketingový mix
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Marketingová stratégia verzus komplexné environmentálne manažérstvo kvality
  Podskľan Adrián  Sakál Peter ; M4000 Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Trendy v systémoch riadenia podnikov . s.99-103
  marketingová stratégia manažérstvo kvality
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Marketingová stratégia a jej nezastupiteľné miesto v systéme manažérstva kvality
  Jedlička Milan ; M190 
  Kvalita . Roč. 9, č. 2 (2001), s.28-30
  marketingová stratégia manažérstvo kvality
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Formovanie a využitie marketingovej stratégie v manažérskych procesoch
  Jedlička Milan ; M190 
  Kvalita . Roč. 9, č. 3 (2001), s.42-44
  marketingová stratégia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Marketingové stratégie a ciele. Marketing strategies and goals
  Podskľan Adrián  Sekera Branislav ; M190
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.225-229
  marketingová stratégia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (2) - článok
  article

  article

 10. Marketingová stratégia ako významný nástroj TQM. Marketing strategy as an important tool of TQM
  Jedlička Milan ; M190 
  Jakost 99. Quality 99 : . s.D-39/D-43
  marketingová stratégia TQM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  article

  article