Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11341 xcla^"
 1. Manažér v podnikovej praxi
  Herzka Pavel ; R2020 
  Aktuálne otázky spoločenských a humanitných vied 08. Actual questions of social and human sciences : . s.25-32
  manažéri podniková prax manager corporative practice
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Financial derivatives and their usage in corporate practice. Finančné deriváty a ich vyžitie v podnikovej praxi
  Urbaníková Marta ; M6000 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1449-1456
  finančné deriváty podniková prax
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Uplatňovanie metód monitorovania spokojnosti zákazníkov v podnikovej praxi
  Kučerová Marta ; M4000 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 2 (2006), s.26-29
  spokojnosť zákazníkov podniková prax
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 4. Podstata a zavádzanie integrovaného systému metód TQM do podnikovej praxe
  Horňák František ; M4000  Kapoun Ľubomír
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.273-278
  TQM podniková prax
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.