Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11383 ddp^"
 1. Návrh systému plánovania a riadenia údržbársko-opravárenských činností v Solivary a.s. Prešov = The proposal of the planning and operating system of the maintenance and repair activities in Solivary a.s. Prešov : Diplomová práca
  Németh Michal  Cabadaj Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 68 s príl (1 CD-ROM)
  údržbársko-opravárenske systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zefektívnenia údržbársko-opravárenského systému v Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia, a.s. Bratislava = The improvement suggestion of maintenance- repairing system in The Rail Company CARGO Slovakia a.s. Bratislava : Diplomová práca
  Hlavatý Peter  Cabadaj Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 87 s príl (1 CD-ROM)
  údržbársko-opravárenske systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh riešenia údržbársko-opravárenských činností v telekomunikačných sieťach Slovak Telekom a.s. Bratislava = The Proposition of solution for maintenance-repairing activities in communication networks of Slovak Telekom a.s. Bratislava : Diplomová práca
  Sadloň Miroslav  Cabadaj Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD-ROM)
  údržbársko-opravárenske systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh výmeny mechanických upchávok ENČ v SE a.s., Bratislava, závod Atómové elektrárne Bohunice = The proposal of the exchange of mechanical stuffing box EFP (electrical-feed pump) in SE a.s., Bratislava, Nuclear power plant Bohunice : Diplomová práca
  Gulaši Ján  Richter Milan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 100 s 1 CD-ROM
  údržbársko-opravárenske systémy spoľahlivosť a údržba
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh systému manažérstva podnikového vzdelávania = Proposal of a management system in a plant education : Diplomová práca
  Žitňanský Marián  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 141 s 1 CD-ROM
  podnikové vzdelávanie údržbársko-opravárenske systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh systému plánovania a riadenia ÚOČ v priemyselnom podniku = Planning and direction of servicing corrector : Diplomová práca
  Tanglmajerová Andrea  Jančula Marián (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 72 s príl., 1 CD-ROM
  údržbársko-opravárenske systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh na zefektívnenie systému údržbársko-opravárenskej činnosti v Cemmac, a.s. Horné Sŕnie = Design for an efectivity upgrade of a maintenance and service repair procedures system used in CEMMAC, Inc. Horne Srnie
  Breznická Ľubomíra  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 94 s príl., 1 CD-ROM
  údržbársko-opravárenske systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh systému plánovania a riadenia údržbársko-opravárenských činností : Diplomová práca
  Čubová Lucia  Vrábel Róbert (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 73 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment údržbársko-opravárenske systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh na zefektívnenie súčasného údržbársko-opravárenského systému v akciovej spoločnosti Volkswagen Slovakia : Diplomová práca
  Píšová Katarína  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 57 s abstr. + príl.
  údržbársko-opravárenske systémy ekonomika manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Návrh zefektívnenia súčasného údržbársko-opravárenského systému vo firme TOPOS Továrniky, a. s. : Diplomová práca
  Brigant Vladimír  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 75 s abstr. + príl.
  údržbársko-opravárenske systémy manažment obsluhy výroby manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book