Search results

 1. Internetová prezentácia Centra technologického transferu kvality [CD-ROM]
  Kapsdorfer Dávid ; J  Halaj Martin (xxx) ; J0020
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 79 s
  internetové technológie web aplikácie web technology web applications
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Internet ako komunikačná a informačná základňa vzdelávania v elektronike
  Helbich Marek ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 44 s
  elektronika Mikroelektronika internetové technológie
  diplomová práca
  book

  book

 3. Analýza serverov, návrh a implementácia konfigurácie servera : Diplomová práca
  Beňo Pavel ; M650  Horváth Roman (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2002 . - 90 s abstr.
  internetové technológie operačné systémy Aplikovaná informatika
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh marketingového internetového, multimediálneho centra vo VUNAR, a. s., Nové Zámky : Diplomová práca
  Misák Karol  Baláž Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 80 s abstr.
  internetové technológie multimediálne pracoviská manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book