Search results

Records found: 22  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus11600 xcla^"
 1. Nové trendy v projektovaní výrobných systémov
  Brody Milan ; J0070 
  ERIN 2009. Education, Research, Innovation : . s.[6]
  Production systems designing projektovanie výrobné systémy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Využitie 3DVIA Composeru na simuláciu činnosti inteligentného výrobno-montážneho systému
  Danišová Nina ; M2000  Mudriková Andrea ; M2000 Majerík Jozef
  Ai magazine . Roč. 2, č. 4 (2009), s.18-19
  CAD/CAM výrobné systémy
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Kontrolné zariadenie pre sledovanie kvality výrobkov typu uzavretých nádob
  Danišová Nina ; M2000  Charbulová Marcela ; M170 Fidler Branislav ; J0070
  Ai magazine . Roč. 2, č. 4 (2009), s.55-57
  výrobné systémy kontrolné zariadenie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Methodological frame of reconfigurable manufacturing systems design
  Hajduk Mikuláš  Tolnay Marián ; J0070 Groholová Marcela Vojtech Dušan
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 2-A (2008), s.237-244
  rekonfigurácia výrobné systémy Manufacturing Systems reconfiguration
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Prognózy vývoja výrobných systémov
  Tolnay Marián ; J0070  Pavlov Angel ; J0070
  Trendy v systémoch riadenia podnikov : . s.552-555
  Man Vis Manufacturing Systems výrobné systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Automatizované projektovanie výrobných systémov s ohľadom na kapacitné výpočty
  Brody Milan ; J0070 
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation : . s.nestr.
  výrobné systémy projektovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Nástroje na rozšírenie možností počítačovej simulácie výrobných systémov
  Jerz Vladimír ; J120 
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  počítačová simulácia výrobné systémy computer simulation Production systems
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Počítačová podpora projektovania výrobných systémov
  Králik Marián ; J120  Brody Milan ; J120
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  počítačová podpora projektovanie výrobné systémy computer support Manufacturing Systems
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Stratégia začlenenia virtuálneho prostredia do projektovania výrobných systémov
  Božek Pavol ; M6000 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.606-612
  virtuálne prostredie projektovanie výrobné systémy
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 10. Inteligent manufacturing systems. Inteligentné výrobné systémy
  Danišová Nina ; M2000  Zvolenský Radovan ; M170 Ružarovský Roman ; M2000
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation :
  výrobné systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article